Jak dbać o stan techniczny pomp hydraulicznych?

Marzec 16, 2021

Pompa hydrauliczna to urządzenie, którego zadaniem jest zasilanie napędu hydraulicznego. Zadanie to jest spełniane za pomocą wtłaczania dużych ilości cieczy roboczej pod odpowiednio wysokim ciśnieniem. Energia mechaniczna dostarczona przez silnik napędowy zostaje tu zamieniona na energię hydrauliczną. Do najbardziej popularnych pomp hydraulicznych należą pompy zębate (wyporowe) oraz wielotłokowe (promieniowe, osiowe). Spotyka się także pompy wielotłoczkowe, łopatkowe i śrubowe.

 

Pompa hydrauliczna jest częścią układu hydraulicznego, w którym szczególną rolę odgrywa ciecz robocza, którą jest zazwyczaj olej hydrauliczny. Spełnia on kilka zadań, m.in. przenosi ciśnienie i energię, uszczelnia cały układ, smaruje ruchome części, zmniejszając tarcie i spowalniając ich zużycie, odprowadza ciepło. Dbałość o odpowiednie utrzymanie, eksploatacja zgodna z instrukcją obsługi musi dotyczyć całego układu, niezależnie od rodzaju pompy i układu, w jakim jest zamontowana. 

 

O uszkodzeniu pompy hydraulicznej może świadczyć nagłe zatrzymanie pracy urządzenia lub dziwne odgłosy, najczęściej piski. Najczęstszymi powodami awarii pomp są:

- brak odpowiedniej ilości cieczy w układzie;

- brak regularnej wymiany cieczy w układzie;

- zanieczyszczony płyn w układzie;

- nieodpowiednie ciśnienie w układzie;

- nieszczelność pompy lub innych elementów układu hydraulicznego. 

 

Uszkodzona pompa nie musi być od razu wymieniona. Ważne jest, by jak najszybciej wyłapać usterkę i zgłosić się do profesjonalnego zakładu zajmującego się hydrauliką siłową. Serwis maszyn może zalecić regenerację pompy. 

Jakie czynności uchronią pompę przed awarią?

 Niezależnie od rodzaju pompy, cały układ musi być poddawany regularnym przeglądom, które mogą wyeliminować nieprawidłowości, szczególnie jeśli urządzenie jest intensywnie eksploatowane. Przeglądu urządzenia powinien dokonywać wykwalifikowany pracownik techniczny lub operator maszyny. Jednym z jego najważniejszych zadań jest kontrola temperatury (zazwyczaj zalecana jest 45-65°C), ponieważ zbyt wysoka może powodować utlenianie oleju, co może prowadzić do powstawania osadu, a zbyt niska – kondensację wody w zbiorniku i kawitację pompy (co najczęściej objawia się piskami). W przypadku zbyt wysokiej temperatury konieczne jej sprawdzenie działania chłodnicy oraz czystości wentylatorów. Operator sprawdza też poziom oleju, wysokość ciśnienia i ogólny stan techniczny całego układu. Co najmniej raz w roku powinna być wykonana analiza próbek oleju lub wymiana oleju. 

Wróć