Jak spawać drobne elementy?

Luty 18, 2021

Do spawania drobnych elementów metalowych wykorzystuje się następujące metody spawania:

- spawanie metodą TIG,

- spawanie gazowe,

- spawanie elektryczne, inaczej spawanie metodą MMA.

 

Sprawdź nasz wpis, aby dowiedzieć się, na czym dokładnie polega każda z powyższych metod.

Na czym polega spawanie metodą TIG?

Jedną z najpopularniejszych metod spawania, czyli inaczej łączenia różnego rodzaju elementów poprzez ich nagrzanie oraz stopienie w miejscu ich połączenia, jest metoda TIG. Wykorzystuje się je przede wszystkim podczas obróbki stali nierdzewnej, aluminium, miedzi, tytanu oraz niklu. Spawanie TIG przeprowadza się w osłonie gazu obojętnego: argonu lub helu, które są niereaktywne i dlatego zapobiegają wchodzeniu spawanego materiału w reakcje chemiczne z powietrzem, co mogłoby popsuć jakość spoin. Podczas pracy nie stosuje się materiału dodatkowego, a łuk powstaje między elektrodą wolframową a spawanym elementem. W tej metodzie prąd doprowadzany jest przez nietopliwą elektrodę wolframową, a spawane elementy można łączyć za pomocą przetopionego rowka spawalniczego. Pozostałe typy elektrod to elektrody cerowe, lantanowe, torowe.

 

Oferowane przez nas spawanie metodą TIG pozwala uzyskać bardzo wysoką jakość i czystość spoin. W ten sposób spawać można nawet bardzo cienkie materiały, takie jak blachy o grubości 0,5 milimetra. Co więcej, spawanie metodą TIG daje możliwość pracy w niemal każdej pozycji, nie powoduje rozprysku ciekłego metalu oraz umożliwia kontrolę nad jeziorkiem spawalniczym, ilością ciepła i ilością zużywanego ewentualnie materiału dodatkowego.

Spawanie elektryczne, czyli MMA – na czym polega?

Inną metodą spawania, często wykorzystywaną podczas spawania cienkich elementów, jest metoda MMA, polegająca na zbliżaniu elektrody do spawanego materiału. W efekcie spawania powstaje łuk elektryczny, topiący materiał i elektrodę, a także płynne jeziorko spawalnicze. Po oddaleniu się łuku jeziorko krzepnie i powstaje trwałe złącze. Następnie wydzielają się gazy i złącze pokrywa się ochronnym żużlem, który po ostygnięciu, należy usunąć mechanicznie. Podczas pracy metodą MMA należy pamiętać, aby zachowywać stałą odległość pomiędzy elektrodą a jeziorkiem spawalniczym. Elektrody, wykorzystywane podczas spawania metodą MMA zawierają w swoim składzie żelazo, mangan, tytan oraz glinokrzemian i żelazostopy.

 

Wykorzystywane przez nas spawanie metodą MMA ma wiele zalet. Przede wszystkim daje możliwość spawania różnych rodzajów metali i stopów, również w warunkach polowych, na wysokościach i pod wodą. Spoiny charakteryzują się wysoką jakością oraz dobrymi właściwościami mechanicznymi. Ponadto metoda MMA może być wykorzystywana zarówno do spawania cienkich, jak i grubych elementów. Warto zaufać naszym fachowcom, posiadającym bardzo duże umiejętności spawalnicze oraz doświadczenie potrzebne do spawania metodą MMA.

Na czym polega spawanie gazowe?

Kolejną metodą spawania, którą wykorzystujemy w naszej firmie, jest spawanie gazowe przy użyciu nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie spawarek. Spawanie gazowe umożliwia łączenie wielu różnych elementów metalowych. W trakcie spawania gazowego następuje stapianie brzegów metali, a samo łączenie odbywa się poprzez nagrzewanie powierzchni płomieniem. Płomień ten powstaje podczas spalania się gazu palnego w atmosferze tlenu. Największymi zaletami spawania gazowego jest bardzo duża wydajność pracy oraz możliwość pełnego zautomatyzowania procesu. Dlatego też spawanie gazowe wykorzystywane jest głównie podczas prac naprawczych, na przykład podczas usuwania awarii cienkich rur w instalacjach ciepłowniczych.

 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Wróć